LadySquare.com Homepage


Forum Home Forum Home > LadySquare Club : คลับของผู้หญิงวันนี้ > ทั่วไป สัพเพเหระ จิปาถะ ฯลฯ
  New Posts New Posts RSS Feed: โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
  FAQ FAQ  Forum Search   Calendar   Register Register  Login Login

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)

Author
  Topic Search Topic Search  Topic Options Topic Options
editor View Drop Down
Admin Group
Admin Group
Avatar
LSQ Team

Joined: 02 ก.ย. 2010
Posts: 217
Post Options Post Options   Quote editor Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
    Posted: 04 ม.ค. 2011 at 14:05

หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ขณะเดียวกันก็จะช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เดิมที่ยังคงมีศักยภาพให้อยู่รอด เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งรายใหม่และรายเดิมสามารถดำรงอยู่และเจริญก้าวหน้า             มีคุณภาพ  มีความเข้มแข็ง และมั่นคง เป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจส่วนรวม อันจะทำให้ประเทศไทยมีฐานธุรกิจและฐานภาษีที่กว้างขึ้น สามารถสร้างรายได้ เพื่อนำมาพัฒนาประเทศ
        สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวประกอบกับสมาคมฯ ได้มีบทบาทในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ตั้งแต่ปี 2545 จึงมีบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์ในการสร้างผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมโครงการจึงมีโอกาสประสบผลสำเร็จและก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างมั่นคง  

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บัณฑิตใหม่   ผู้ว่างงาน  และพนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษาดี  และมีศักยภาพให้มีโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเอง  ด้วยการเป็นผู้ประกอบการ
- เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่  ๆ   เพื่อเป็นแหล่งจ้างงาน
- เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้สามารถอยู่รอดและรักษาสถานภาพการจ้างงานไว้ได้
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ “ทายาทธุรกิจ” ในการสืบทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงานและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
ผู้ที่ว่างงาน  :  ยังไม่มีงานทำ หรือ จบการศึกษาเกิน 1 ปี แล้วยังหางานทำไม่ได้
ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา  :  จบการศึกษาแล้วยังหางานทำไม่ได้
ผู้ที่เป็นทายาทธุรกิจ  :  บุคคลที่กำลังเตรียมตัวเข้ารับช่วงถ่ายโอนกิจการของครอบครัว หรือได้เข้าร่วมบริหารกิจการของครอบครัว
ผู้ที่ประกอบอาชีพ  :  ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานของบริษัท หรือผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์
ผู้ประกอบการใหม่  :  ผู้ที่เริ่มประกอบการธุรกิจไม่เกิน 3 ปี หรือผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการโดยกิจการที่ดำเนินการอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนใด ๆ กับรัฐ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
- เรียนรู้หลักการเป็นเถ้าแก่ (ผู้ประกอบการขนาดย่อม) และสามารถนำไปประกอบ
  ธุรกิจได้ 
- สามารถเขียนแผนธุรกิจได้ 
- สามารถนำแผนโครงการไปเสนอขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน 
- ได้รับประกาศนียบัตรรับรองเมื่อเข้าการอบรม 80% ของหลักสูตร
- สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ 
- พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ  

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป       
         
ระยะเวลาอบรม : 10 วัน เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ผู้ถูกออกจากงาน ผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจแต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในฐานะเจ้าของธุรกิจ
- ทายาทของเจ้าของธุรกิจที่กำลังเตรียมรับสืบทอดกิจการ หรือผู้ที่ได้เข้าร่วมบริหารกิจการของครอบครัว
- ผู้ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างหรือผู้ที่มีใบประกอบอาชีพอิสระอื่น ๆ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ ที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจแต่ไม่เคยมีประสบการณ์  และยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์
- ผู้ประกอบการธุรกิจไม่เกิน 3 ปี หรือผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่ดำเนินการอยู่และยังไม่ได้จดทะเบียนใดๆ กับรัฐ
- มีพื้นฐานการศึกษาระดับ  ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- มีอายุระหว่าง 18 – 60  ปี

หลักฐานการสมัคร 
ผู้ที่มีคุณสมบัติสนใจเข้าร่วมโครงการ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป  (ถ่ายไว้ไม่เกิน  6 เดือน) 
- สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา 
- สำเนาบัตรประชาชน  

ค่าลงทะเบียน ฟรี!

* แจกหนังสือ   อาหารกลางวัน   อาหารว่างฟรีตลอดหลักสูตร *  

สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ :
คุณสายสุวัตถิ์ ไพรัตน์, คุณกาญสิริคัมย์ เอกสะพัง
สำนักงาน: สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย 
ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2202-4541-3, 081-815-2564, 087-993-7914
โทรสาร 0-2354-3119, 02-202--4541
E-mail : iamqchq.nec@gmail.com
Website : www.qchq.org/nec.htm

----------------------------------------


Edited by editor - 01 เม.ย. 2554 at 14:19
Back to Top
YJ View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 17 พ.ย. 2016
Posts: 4
Post Options Post Options   Quote YJ Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 ก.พ. 2017 at 14:21
เป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจมากครับ
Back to Top
 Post Reply Post Reply
LadySquare.com

Recommened Page


SiamFitness.com


BabyFancy.com


WeddingSquare.com


VoucherThai.com


DiaryLove.com


Ladyinter.com

การแสดงความคิดเห็น (Comments)

 • ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับ LadySquare
  และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
 • LadySquare ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
 • ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชัง โดยไม่มีแหล่งที่มาของ ข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้ง ดังกล่าวไม่ใช่การแสดงความคิดเห็น โดยเสรีเช่นวิญญูชนพึงกระทำ
 • ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 • ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำ ให้สาธารณะชนเข้าใจผิดและเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 • ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น email address หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับ ความเดือดร้อนรำคาญ ห้ามเสนอข้อความ หรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
This page was generated in 0.094 seconds.